International Transport, Freight Forwarding, and Logistics Fair MT TSL 2018

W dniach 21-23 marca 2018r wyst?powali?my w roli jednego z wystawców na Mi?dzynarodowych Targach Transportu, Spedycji i Logistyki MT TSL w Nadarzynie.

By?a to ju? II edycja tych targów i ju? wiadomo, ?e kolejna b?dzie mia?a miejsce w roku 2019. Dzi?kujemy wszystkim pozosta?ym wystawc?, wszystkim zainteresowanym nasz? ofert?, a tak?e organizatorom za mo?liwo?? udzia?u w tym wydarzeniu. Mamy nadziej?, ?e w nast?pnej edycji równie? uda nam si? uczestniczy?.

Poni?ej kilka naszych zdj?? z ostatnich Targów.