Instructions for self-dimensioning of tarpaulins.

W za??cznikach poni?ej przedstawiamy do zapoznania si? pliki za pomoc? których mo?na samodzielnie zwymiarowa? swoj? plandek? i przes?a? nam zdalnie wymiary, dzi?ki którym jeste?my w stanie zrobi? dane pokrycia plandekowe pod dan? zabudow?.

Wystarczy jedynie zmierzy? swoj? zabudow? i poda? nam wymiary opisane na rysunkach jako: A, B, C, D, itd..

Wymiarowanie plandek na boki naczepy:

POBIERZ

Wymiarowanie zabudów plandekowych i busów DMC 3,5t z plandek?:

POBIERZ

Wymiarowanie dachów naczep:

POBIERZ

Wymiarowanie naczep typu wywrotka - patelnia:

POBIERZ